Refundacje NFZ

Zasady refundacji

Zasady refundacji NFZ uregulowane są przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Zalecenie na zaopatrzenie wystawia lekarz:

  • lekarz rodzinny - w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego
  • lekarz specjalista (m.in. neurolog, chirurg, ortopeda) - na zaopatrzenie ortopedyczne

Zlecenie wystawione przez lekarza ważne jest 30 dni od daty wystawienia. Po otrzymaniu zlecenia należy zgłosić do oddziału...

Jak obliczyć refundację?

Aby obliczyć refundację, jaka przysługuje pacjentom przy odbieraniu zaopatrzenia comiesięcznego, należy znać limit ilościowy i kwotowy obowiązujący przy refundacji danego rodzaju zaopatrzenia. Aby lepiej zrozumieć mechanizm obliczania refundacji NFZ, opisano go na przykładzie pieluchomajtek.

  • Zaopatrzenie w pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne, podkłady higieniczne lub wkłady anatomiczne...