Aby obliczyć refundację, jaka przysługuje pacjentom przy odbieraniu zaopatrzenia comiesięcznego, należy znać limit ilościowy i kwotowy obowiązujący przy refundacji danego rodzaju zaopatrzenia. Aby lepiej zrozumieć mechanizm obliczania refundacji NFZ, opisano go na przykładzie pieluchomajtek.

Zaopatrzenie w pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne, podkłady higieniczne lub wkłady anatomiczne przysługuje w wysokości 60 szt miesięcznie. Refundacja NFZ wynosi 70% do limitu 90 zł. tzn. pacjent może skorzystać z refundacji NFZ do 60 szt. wybranego zaopatrzenia w miesiącu, a maksymalna dopłata NFZ wyniesie 63 zł (70% z 90 zł), resztę czyli 30% ceny i ewentualną dopłatę ponad limit pokrywa pacjent.

Przykład: pieluchomajtki rozm. L – cena 105 zł/60 szt.
105,00 = 63,00 (NFZ 70% ceny) + 27,00 (pacjent 30% ceny) + 15,00 (pacjent ponad limit) – pacjent razem zapłaci 42,00

Przykład: worki do zbiórki moczu 0,5l. – cena 47,64 zł/6 szt.
47,64 = 27,30 (NFZ 70% ceny) + 11,70 (pacjent 30% ceny) + 8,64 (pacjent ponad limit) – pacjent razem zapłaci 20,34

Jeżeli cena zaopatrzenia jest niższa niż określony limit, wówczas refundacja NFZ wynosi 70% ceny, a dopłata pacjenta 30% ceny.

Przykład: cewniki zewnętrzne (kieszonki) – cena 120 zł/30 szt.
120,00 = 84,00 (NFZ 70% ceny) + 36,00 (pacjent 30% ceny)

Przykład: cewniki zewnętrzne – cena 137,70 zł/30 szt.
137,70 = 84,00 (NFZ 70% ceny) + 36,00 (pacjent 30% ceny) + 17,70 (pacjent ponad limit) – pacjent razem zapłaci 53,70

Przykład: cewniki wewnętrzne jednorazowe – cena 162 zł/180 szt.
162,00 = 100,80 (NFZ 180szt. x 70% ceny) + 43,20 (pacjent 180 x 30% ceny) + 18,00 (pacjent ponad limit) – pacjent razem zapłaci 61,20

Przykład: np. pieluchomajtki rozm. S – cena 84 zł/60 szt.
84,00 = 58,80 (NFZ 70% ceny) + 25,20 (pacjent 30% ceny)

Przykład: worki do zbiórki moczu 2l – cena 21 zł/6 szt.
21,00 = 14,70 (NFZ 70% ceny) + 6,30 (pacjent 30% ceny)

Dla osób z rozpoznaniem nowotworowym, które odbierają pieluchy anatomiczne przysługuje zaopatrzenie w wysokości 60 szt. miesięcznie, ale refundacja NFZ wynosi 100% do limitu 77 zł. tzn. jeśli pacjent spełnia łącznie dwa warunki tzn. na zleceniu lekarz wpisze kod choroby nowotworowej i zleci pieluchy anatomiczne, wówczas taki pacjent może skorzystać z refundacji NFZ do 60 szt. pieluch anatomicznych w miesiącu, a maksymalna dopłata NFZ wyniesie 77 zł (100% z 77 zł), resztę czyli ewentualną dopłatę ponad limit pokrywa pacjent.

Jeśli pacjent będzie chciał odebrać inne zaopatrzenie tj.pieluchomajtki lub podkłady lub wkłady anatomiczne, to oczywiście może, ale wówczas refundacja NFZ wyniesie 70% z limitu 90,-
!!! Zmiana limitu dla osób z rozpoznaniem nowotworowym przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku pieluch anatomicznych, w innych zaopatrzeniach comiesięcznych rozpoznanie nie ma wpływu na obowiązujący limit

Jeżeli pacjent posiada legitymację inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego lub osoby represjonowanej wydaną po dniu 15.11.2004 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to po okazaniu takiej legitymacji pacjent może skorzystać z refundacji NFZ do 60 szt. wybranego zaopatrzenia w miesiącu, a maksymalna dopłata NFZ wyniesie 100% limitu czyli 90 zł, ewentualną dopłatę ponad limit pokrywa pacjent.

Przykład: pieluchomajtki rozm. L – cena 105 zł/60 szt.
105,00 = 90,00 (NFZ 100% z limitu) + 15,00 (pacjent ponad limit)

Jeżeli cena zaopatrzenia jest niższa niż określony limit, wówczas refundacja NFZ wynosi 100% ceny, a pacjent nic nie dopłaca.

Przykład: cewniki zewnętrzne – cena 137,70 zł/30 szt.
137,70 = 120,00 (NFZ 100% z limitu) + 17,70 (pacjent ponad limit)

Przykład: np. pieluchomajtki rozm. S – cena 84 zł/60 szt.
84,00 = 84,00 (NFZ 100% z limitu)