Zasady refundacji NFZ uregulowane są przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Zalecenie na zaopatrzenie wystawia lekarz:

  • lekarz rodzinny – w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego
  • lekarz specjalista (m.in. neurolog, chirurg, ortopeda) – na zaopatrzenie ortopedyczne

Zlecenie wystawione przez lekarza ważne jest 30 dni od daty wystawienia. Po otrzymaniu zlecenia należy zgłosić do oddziału NFZ (lubelski NFZ ul. Szkolna 16 Lublin) z tymże zleceniem oraz dowodem ubezpieczenia, jeżeli posiadamy legitymację inwalidy wojennego również jest ona niezbędna do okazania gdyż uprawnia do większej zniżki. Narodowy Fundusz Zdrowia podbijając zlecenie określa: czas ważności limit cenowy, sztuko-wy, oraz odpłatność w tymże limicie.

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego NFZ wydaje kartę, która ważna jest przez rok czasu, z tą kartą należy regularnie zgłaszać się do lekarza rodzinnego po kolejny druk zlecenia i pieczątkę w karcie, lekarz może wystawić wniosek na jeden, dwa, a maksymalnie na trzy miesiące z góry. Zlecenie jest podstawą do wydania określonego sprzeu w sklepie medycznym, po wydaniu towaru, wniosek pozostaje w tymże sklepie.